sporządzam pisma urzędowe i prywatne

1,00 zł

Przetwarzam Twoją prośbę, proszę czekać ....

Additional Info

Numer telefonu662916711

Umiejętność pisania różnego rodzaju pism, podań, sporządzania wniosków wynika z mojego zawodu dziennikarza a także dużego doświadczenia, które nabyłam pracując w środkach masowej komunikacji, w wyższych uczelniach a także w administracji państwowej.

Moja oferta obejmuje:

– pisma do wszelkich instytucji w kraju
– pisma do szkół i uczelni wyższych
– pisma do urzędów skarbowych
– pisma do urzędów administracyjnych
– pisma prywatne
– pomoc w wypełnianiu wszelkiego rodzaju wniosków, zaświadczeń
– pomoc w uzyskaniu odpisów dokumentów
– inne

Nie jestem prawnikiem wobec czego nie sporządzam pism procesowych. Więcej informacji na : www.podania-pisma.pl

już kilkadziesiąt zadowolonych klientów.

ID ogłoszenia: 5445d3c0a3336503

16 września 2020 08:52

10 dni, 18 godziny

Komentarze