Kancelaria Radcy Prawnego Wioletta Rogalska-Paluch

 

Przetwarzam Twoją prośbę, proszę czekać ....

Additional Info

Numer telefonu43 823 55 55
Rodzaj pracyPełny etat
Rodzaj umowyUmowa o pracę

Jeśli jesteś studentem prawa albo aplikantem I lub II roku, znasz język angielski i szukasz pracy, niekoniecznie w Łodzi, takiej pracy, w której mógłbyś się rozwinąć, sprostać nowym wyzwaniom, interesujesz się prawem gospodarczym, prawem spółek, prawem podatkowym, zastanów się nad złożeniem CV do Kancelarii Radcy Prawnego Wioletty Rogalskiej-Paluch.

Od ponad 12 lat moja kancelaria wspiera przedsiębiorców w realizacji lokalnych i międzynarodowych wyzwań, zapewniając specjalistyczne usługi z zakresu prawa gospodarczego, handlowego, cywilnego, transportowego, podatkowego, prawa pracy.
Obecnie zespół kancelarii nie jest liczny (4 osoby), ale wszyscy jesteśmy bardzo dobrze wykształceni, wszyscy po studiach prawniczych i od lat pracujemy w tym samym składzie (stąd można wnioskować, że jesteśmy zadowoleni), atmosfera w kancelarii jest miła, pozwalająca dużo wynieść na przyszłość w zakresie doświadczenia w pracy z klientami biznesowymi i indywidualnymi.
Zaczniesz od samego początku, od pracy administracyjnej i biurowej, poznasz od podstaw działanie kancelarii, ale z czasem zadania będą trudniejsze poprzez pisanie skomplikowanych umów handlowych w języku angielskim, udział w negocjacjach, występowanie przed sądami.

Jeśli jesteś zainteresowany, złóż CV na nasz adres e-amil i wejdź na naszą stronę internetową www.kancelariawrp.pl

Szukam osoby, która na dłużej chciałby się związać z kancelarią.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informuję, że:
I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Wioletty Rogalskiej-Paluch, ul. Komisji Edukacji Narodowej 9, 98-220 Zduńska Wola.
II. Będę przetwarzać Pani/Pana dane wyłącznie w celu prowadzenia procesu rekrutacji. Niedopuszczalne jest przetwarzanie Pani/Pana danych w celu marketingu bezpośredniego.
III. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Przestanę przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będę w stanie wykazać, że istnieją ważne,
prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
IV. Będę przechowywać dane przez okres niezbędny dla prowadzenia procesu rekrutacji, nie dłużej jednak niż okres 1 roku od dnia ukazania się ogłoszenia o prowadzonej rekrutacji.
V. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane wyłącznie osobom, którym powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych.
VI. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
d) przenoszenia danych,
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego.
VII. Podanie danych jest dobrowolne, przy czym odmowa ich podania uniemożliwi proces rekrutacji.
VIII. Informuję, że nie podejmuję decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są profilowane.
IX. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych (w tym należących do szczególnej kategorii), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem.

ID ogłoszenia: 9785c3ccf00ed732

14 stycznia 2019 19:04

17 dni, 5 godziny

Komentarze